Κυκλοφορία πέμπτου τεύχους “Επιθεώρησης Φωτιάς”

Επιθεώρηση - Τεύχος 5ο

Επιθεώρηση Φωτιάς – τ.05

ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ

Το παρόν έντυπο αποτελεί μία επιθεώρηση η οποία εκδίδεται σε μηνιαία βάση από τον Μηδενιστικό Κύκλο – Contra Omnes και στην οποία δημοσιεύονται θεωρητικά κείμενα από την Ελλάδα και το εξωτερικό από τα διαδικτυακά μέσα Κύκλος Ατομικιστών Αναρχικών, Inter Arma και Nigrum Inferno. Σε κάθε τεύχος του εντύπου θα δημοσιεύονται κείμενα τα οποία μπορεί μεν να μην καλύπτουν στο σύνολό τους το δικό μας σκεπτικό και να μην εκκινούν απ’ τις ίδιες αφητηρίες, αλλά βρίσκουμε σε αυτά χρήσιμο υλικό για ανάπτυξη κριτικής και διαλεκτικής για όλο το φάσμα της κυριαρχίας.

Η πρωτοβουλία αυτή αναπτύσσεται για την ενίσχυση της διαλεκτικής στους μηδενιστικούς κύκλους και με στόχευση να αποτυπώσει την πλούσια διαδικτυακή δουλειά στους τομείς της αντιπληροφόρησης και της μετάφρασης σε ένα απτό έντυπο μηνιαίο σημείωμα. Τυπώνεται και διανέμεται χέρι με χέρι κατόπιν παραγγελίας.

Μηδενιστικός Κύκλος – Contra Omnes
mail: contra_omnes@riseup.net
(Nigrum Inferno, preludeofdespair.squat.gr)

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Σελίδα 3 “Η απαλλοτρίωση, E. Vivani”
Σελίδα 7 “Αρχιστές, αναρχικοί και εγωιστές”, Sidney E. Parker
Σελίδα 14 “Πέρα από το ‘Κίνημα’ – Αναρχία!”, DMP
Σελίδα 19 “Χωρίς σκοπό”, Zo d’Axa
Σελίδα 21 “Ύμνος στο Χάος”, Enzo Martucci
Σελίδα 27 “Σπασμένα βιολιά…”, Ορνέλα Μπλακ

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *