Tag Archives: Εκδόσεις Contra Omnes

Κυκλοφορία πέμπτου τεύχους “Επιθεώρησης Φωτιάς”

Επιθεώρηση - Τεύχος 5ο

Επιθεώρηση Φωτιάς – τ.05

ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ

Το παρόν έντυπο αποτελεί μία επιθεώρηση η οποία εκδίδεται σε μηνιαία βάση από τον Μηδενιστικό Κύκλο – Contra Omnes και στην οποία δημοσιεύονται θεωρητικά κείμενα από την Ελλάδα και το εξωτερικό από τα διαδικτυακά μέσα Κύκλος Ατομικιστών Αναρχικών, Inter Arma και Nigrum Inferno. Σε κάθε τεύχος του εντύπου θα δημοσιεύονται κείμενα τα οποία μπορεί μεν να μην καλύπτουν στο σύνολό τους το δικό μας σκεπτικό και να μην εκκινούν απ’ τις ίδιες αφητηρίες, αλλά βρίσκουμε σε αυτά χρήσιμο υλικό για ανάπτυξη κριτικής και διαλεκτικής για όλο το φάσμα της κυριαρχίας. Continue reading Κυκλοφορία πέμπτου τεύχους “Επιθεώρησης Φωτιάς”

Κυκλοφορία – έκδοση της μπροσούρας “Απέχθεια”

Απέχθεια

Εξώφυλλο

Εσωτερικό της μπροσούρας

Πρόλογος της έκδοσης

Αποφασίσαμε να προχωρήσουμε στην έκδοση της παρούσας μπροσούρας, θεωρώντας πως ο ποιητικός λόγος και οι προβληματισμοί που σκιαγραφούνται σε όλο το εύρος της «Απέχθειας» είναι αναπόσπαστο τμήμα της δικής μας αντίληψης για τον μηδενισμό. Αποτελεί έκδοση της ήδη υφιστάμενης μεταφρασμένης από τα αγγλικά ηλεκτρονικής μπροσούρας, η οποία μέχρι σήμερα δεν υπήρχε σε φυσική μορφή. Θέλοντας να αφήσουμε όσο το δυνατόν περισσότερο απαράλαχτη τη δουλειά που είχε γίνει, αποφασίσαμε να αφήσουμε το περιεχόμενο της έκδοσης ως είχε, διατηρώντας την υπάρχουσα μορφοποίηση και αρτιστική πλαισίωση.

Για εμάς, ο λογοτεχνισμός δεν αποτελεί εμπόδιο στην έκφραση του μηδενιστικού λόγου, εφόσον θεωρούμε πως αυτός είναι κτήμα μειοψηφιών και όχι εμπόρευμα προς κοινωνική κατανάλωση. Τούτου λεχθέντος, μας είναι παντελώς αδιάφορο το να «διαφωτίσουμε» τις μάζες ή να καταστήσουμε το λόγο και τους προβληματισμούς μας προσιτούς σε αυτές. Εξάλλου, η ίδια η φύση του μηδενιστικού κύκλου “Contra Omnes” αντικατοπτρίζεται πλήρως εδώ, αφού για εμάς ένα σημείο αναφοράς δε λειτουργεί ως πομπός σε ευρεία φάσματα καταναλωτών, αλλά ως ένα μέσο προσωπικής έκφρασης και κατάθεσης στη δημόσια σφαίρα των δικών μας οπτικών για τον προσωπικό αναρχικό πόλεμο. Αυτό δε σημαίνει πως αντιπαθούμε ή αποφεύγουμε τη συνάντηση με άλλους συντρόφους ή ομαδοποιήσεις, το αντίθετο. Η διαφορά είναι, όμως, πως τα κριτήρια τίθενται από εμάς και τον τρόπο που αντιλαμβανόμαστε τη θεώρησή μας.

Θα πρέπει στο σημείο αυτό να γίνει μια διευκρίνιση. Η χρήση του ποιητικού λόγου δεν είναι αυτοσκοπός, ούτε αποκλείει το λόγο που δεν εφάπτεται σε αυτό το γλωσσικό πλαίσιο. Ούτε πρόκειται ποτέ να θεωρήσουμε πως οιοσδήποτε επιχειρεί να εκφραστεί με παρόμοια γλώσσα, συνήθως καταλήγοντας κακέκτυπο, φέρει κάποια a priori εγγύτητα με το δικό μας εγχείρημα. Ιδιαίτερα εφόσον αντιλαμβανόμαστε πως σήμερα εκείνοι οι οποίοι αυτοπροσδιορίζονται μηδενιστές χωρίς επουδενί να μπορούν να στηρίξουν έναν τέτοιο χαρακτηρισμό, πληθαίνουν συνεχώς και η χρήση της ποιητικής γλώσσας λειτουργεί πολλές φορές για αυτούς ως πολιορκητικός κριός για τη διάρρηξη των τειχών της αποδοχής.

Η «Απέχθεια» δεν αποτελεί ένα μετεφηβικό ξέσπασμα, δεν αποτελεί συνειδησιακή σύγχυση, αλλά μια ειλικρινή αποτύπωση του πεσσιμιστικού μηδενισμού. Όσο μας αφορά, ο πεσσιμισμός είναι εγγενές στοιχείο του μηδενισμού μας, είναι σάρκα απ’ τη σάρκα του και στα πλαίσια αυτά προχωρούμε στην έκδοση.

Η μπροσούρα αφιερώνεται στο σύντροφο που προχώρησε στη μετάφραση του αγγλικού πρωτοτύπου τον Ιανούριο του 2014.

Μηδενιστικός Κύκλος – Contra Omnes
Αθήνα, Ιούνιος 2015

Μηδενιστικός Κύκλος - Contra Omnes2
contra_omnes@riseup.net

Κυκλοφορία τέταρτου τεύχους “Επιθεώρησης Φωτιάς”

[:en]

εξώφυλλο - ΕΦ - 4ο τεύχος

Επιθεώρηση Φωτιάς – τ.04

ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ

Το παρόν έντυπο αποτελεί μία επιθεώρηση η οποία εκδίδεται σε μηνιαία βάση από τον Μηδενιστικό Κύκλο – Contra Omnes και στην οποία δημοσιεύονται θεωρητικά κείμενα από την Ελλάδα και το εξωτερικό από τα διαδικτυακά μέσα Κύκλος Ατομικιστών Αναρχικών, Inter Arma και Nigrum Inferno. Σε κάθε τεύχος του εντύπου θα δημοσιεύονται κείμενα τα οποία μπορεί μεν να μην καλύπτουν στο σύνολό τους το δικό μας σκεπτικό και να μην εκκινούν απ’ τις ίδιες αφητηρίες, αλλά βρίσκουμε σε αυτά χρήσιμο υλικό για ανάπτυξη κριτικής και διαλεκτικής για όλο το φάσμα της κυριαρχίας. Continue reading Κυκλοφορία τέταρτου τεύχους “Επιθεώρησης Φωτιάς”

Κυκλοφορία τρίτου τεύχους “Επιθεώρησης Φωτιάς”

Επιθεώρηση - Τεύχος 3ο-1

Επιθεώρηση Φωτιάς – τ.03

ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ

Το παρόν έντυπο αποτελεί μία επιθεώρηση η οποία εκδίδεται σε μηνιαία βάση από τον Μηδενιστικό Κύκλο – Contra Omnes και στην οποία δημοσιεύονται θεωρητικά κείμενα από την Ελλάδα και το εξωτερικό από τα διαδικτυακά μέσα Κύκλος Ατομικιστών Αναρχικών, Inter Arma και Nigrum Inferno. Σε κάθε τεύχος του εντύπου θα δημοσιεύονται κείμενα τα οποία μπορεί μεν να μην καλύπτουν στο σύνολό τους το δικό μας σκεπτικό και να μην εκκινούν απ’ τις ίδιες αφητηρίες, αλλά βρίσκουμε σε αυτά χρήσιμο υλικό για ανάπτυξη κριτικής και διαλεκτικής για όλο το φάσμα της κυριαρχίας. Continue reading Κυκλοφορία τρίτου τεύχους “Επιθεώρησης Φωτιάς”

Κυκλοφορία δεύτερου τεύχους “Επιθεώρησης Φωτιάς”

εξώφυλλο - ΕΦ - 2ο τεύχος

Επιθεώρηση Φωτιάς – τ.02

ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ

Το παρόν έντυπο αποτελεί μία μηδενιστική επιθεώρηση η οποία εκδίδεται σε μηνιαία βάση από τον Μηδενιστικό Κύκλο – Contra Omnes στην οποία δημοσιεύονται θεωρητικά κείμενα από την Ελλάδα και το εξωτερικό από τα διαδικτυακά μέσα Κύκλος Ατομικιστών Αναρχικών, Inter Arma και Nigrum Inferno. Σε κάθε τεύχος του εντύπου θα δημοσιεύονται κείμενα τα οποία τοποθετούνται στα πλαίσια της μηδενιστικής ή ευρύτερα μαύρης θεώρησης. Continue reading Κυκλοφορία δεύτερου τεύχους “Επιθεώρησης Φωτιάς”

Κυκλοφορία περιοδικής επιθεώρησης: “Επιθεώρηση Φωτιάς”

Επιθεώρηση - Τεύχος 1ο-1

Επιθεώρηση Φωτιάς – τ.01

ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ

Το παρόν έντυπο αποτελεί μία μηδενιστική επιθεώρηση η οποία εκδίδεται σε μηνιαία βάση από τον Μηδενιστικό Κύκλο – Contra Omnes στην οποία δημοσιεύονται θεωρητικά κείμενα από την Ελλάδα και το εξωτερικό από τα διαδικτυακά μέσα Κύκλος Ατομικιστών, Inter Arma και Nigrum Inferno. Σε κάθε τεύχος του εντύπου θα δημοσιεύονται κείμενα τα οποία τοποθετούνται στα πλαίσια της μηδενιστικής ή ευρύτερα μαύρης θεώρησης. Continue reading Κυκλοφορία περιοδικής επιθεώρησης: “Επιθεώρηση Φωτιάς”